Selecteer een pagina

Privacybeleid

De website paulvandoorne.be wordt beheerd door Paul Vandoorne, met maatschappelijke zetel te Schrijakkerstraat 8-3, 9230 Wetteren.
Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en met deze kennisgeving, kan je mij contacteren via het contactformulier op deze site of via mail@paulvandoorne.be

RESPECT

GIVE IT TO GET IT

De bescherming van jouw privacy is uiterst belangrijk. Ik wil je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens ik verzamel, waarom ik dat doe, hoelang ik ze bewaar, wat jouw privacyrechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. 

Paul

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens, die ik mogelijks verzamel en hoe ik deze informatie kan gebruiken:

De gegevens die je mij meedeelt
Mogelijk word je gevraagd jouw persoonsgegevens te verstrekken, wanneer je contact opneemt met mij. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van een webformulier). Ik beperk de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking. Je bent niet verplicht om de door mij gevraagde informatie te verstrekken, maar als je ervoor kiest om dit niet te doen, zal ik in veel gevallen niet in staat zijn om te reageren op vragen die je hebt of bepaalde informatie te leveren.

De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in ‘cookies’ opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door mezelf en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om:
1°) het TCP/IP adres
2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem
3°) de laatst bezochte internetpagina.
Lees ook de informatie onder ‘Wat zijn cookies en hoe gebruiken ik ze?’.

WAARVOOR GEBRUIK IK JOUW GEGEVENS?

Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om mijn dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. Ik verzamel ook gegevens wanneer je vrijwillig gebruik maakt van mijn website om uw informatieaanvraag verder te kunnen verwerken.

Direct marketing en mededeling aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij ik hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heb verkregen (via ‘opt-in’) bij jouw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten, door verzending van een e-mail aan mail@paulvandoorne.be.

Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

HOE LANG BEWAAR IK JOUW PERSOONSGEGEVENS

Ik hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en handhaaf passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan.

Ik probeer steeds jouw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Ik zal uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

WAT ZIJN MIJN PRIVACY-RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

Je hebt steeds het recht om op ieder ogenblik van mij te vernemen of ik al dan niet jouw persoonsgegevens verwerk en – als ik ze verwerk – om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Ik geef mezelf een termijn van 1 maand na het schriftelijke verzoek van de aanvrager om deze gegevens te verstrekken.

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten of te laten verwijderen.

Hou er evenwel rekening mee dat ik niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kan verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de gerechtelijke autoriteiten. Ik zal u daarover nader informeren in mijn antwoord op jouw verzoek.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIK IK ZE?

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser.

Voor de optimalisatie van mijn website kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden via het platform van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat ik zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

HOE BLIJF JE OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN?

Ik kan mijn privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op deze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.

HOE KAN JE MIJ CONTACTEREN?

Door deze website te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stem je ermee in dat ik, Paul Vandoorne, jouw persoonsgegevens verzamel en verwerk in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze kennisgeving of als je jouw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met mij via mail@paulvandoorne.be