Selecteer een pagina

Life goes on in Charleroi

Life goes on. in Charleroi

“The camera sees more than our eyes, so why not make use of it?”

– Edward Weston

“Life goes on in Charleroi” was mijn tweede reportagereeks die ik maakte toen mijn opleiding fotografie volgde aan het Narafi.

Charleroi is een stad in jammerlijk verval. Een inmens aantal huizen en fabrieken staat leeg. Overal zie je graffiti, kapotte ramen, achtergelaten auto’s, zwerfvuil, maar ook mensen die hun gewone leven verder zetten.

Om dit in beeld te brengen volgde ik de metrolijn “Châtelinet”, waar men destijds miljoenen euro’s in geïnvesteerd heeft maar waar geen enkele trein ooit passagiers vervoerd heeft. Die metrolijn was de rode draad doorheen mijn reportage over de tragiek van een grote stad die getroffen wordt door economisch verval, nadat de steenkoolmijnen en de staalfabrieken hun deuren sloten.

La “vie continue”, zegt men daar.